Meer uitkeringen in regio Gouda

uwv

Het aantal mensen in Gouda en omgeving met een WW-uitkering is vorige maand met 2,1 procent gestegen. Dat is iets minder dan de landelijke stijging van 2,5 procent. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. De regio telde eind Juli 3877 mensen met een WW-uitkering. De stijging doet zich in alle regiogemeenten voor, maar Gouda en Krimpenenerwaard spannen de kroon met 51 en 20 WW-uitkeringen. De stijging doet zich vooral voor in de sector zorg en welzijn. In de bouw is er sprake van een daling.

Bron: AD