Meer leerlingen zakken voor Verkeersexamen

Het aantal basisschoolleerlingen dat zakt voor het Praktisch Verkeerexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de afgelopen jaren toegenomen. Waar in 2007 nog maar 1,5% zakte van de leerlingen, lag dit percentage vorig jaar op 4%. De oorzaak is dat kinderen te weinig het verkeer in de praktijk oefenen.