Meer inspraak over inzet politie

Bewoners van de Goudse wijk Plaswijck krijgen meer, directie inspraak op de inzet van politie en stadstoezicht. Het gaat om een proef. B en w zegt dat afhankelijk van de ervaringen kan het eventueel breder worden ingezet waarbij de veiligheidsavonden ook een belangrijk moment zou kunnen zijn. Volgens het college van b en w zijn de WhatsApp-groepen en Burgernet goede middelen voor betrokkenheid. Of de inspraak over de inzet van politie en toezicht nog vergroot moet nog wel in de praktijk blijken.

Bron: AD