Meer aanvragen bij streekarchief

chocoladefabriekgouda

Met 7249 aanvragen heeft het Streekarchief Midden-Holland een druk jaar achter de rug. In 2013 waren er 6143 aanvragen, In 2014, vanwege een sluiting van drie maanden, kreeg het archief 3815 aanvragen. De meeste bezoekers zijn er volgens het streekarchief inmiddels aan gewend dat ze materiaal dat ze willen zien, vooraf moeten aanvragen. Mensen die onvoorbereid en voor niets komen gebeurd zelden.

Bron: AD