Marco Kastelein ereburger van Gouda

Op donderdagmiddag 3 juli heeft burgemeester Milo Schoenmaker in het Huis van de Stad de erepenning van de stad Gouda uitgereikt aan Marco Kastelein. Kastelein kreeg deze bijzondere onderscheiding tijdens zijn afscheidreceptie voor zijn grote verdiensten als wethouder voor onze stad.

Sinds 2006 zat hij Marco Kastelein als wethouder namens het CDA in het College. Van 1998 tot 2006 was Kastelein al gemeenteraadslid.
De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. De toekenning van erepenningen geschiedt door burgemeester en wethouders.