Ma25-01: Historische Vereniging Die Goude lezing door Jan van Es

‘Stille Getuigen’ is de titel van een boek dat Jan van Es en Bernt Feis dit voorjaar publiceerden. Het boek gaat over de vele bijzondere begraafplaatsen in het Groene Hart. Hoewel ook de aanleg en de achtergronden van deze begraafplaatsen wordt beschreven, gaat het boek toch vooral over de mensen die er begraven liggen. Zij zijn de Stille Getuigen uit de titel.
Het bezoeken van een kerkhof kan een bijzondere ervaring zijn, ook, of misschien wel juist, als er geen geliefden begraven liggen. Vaak liggen de verhalen voor het oprapen. Dat van de kleine Malva Reyes, het in Gouda begraven dochtertje van de dichter Pablo Neruda, is al vaker verteld. Maar er was een tijd dat zij net zo’n onbekende Stille Getuige was als veel anderen.
In zijn lezing gaat Jan van Es nader in op het ontstaan van begraafplaatsen in Nederland en met name in het Groene Hart. Hij bespreekt een aantal bijzondere dodenakkers en uiteraard komen verschillende Stille Getuigen uit de regio Gouda aan bod.

Jan van Es studeerde geschiedenis in Amsterdam. Aanvankelijk werkte hij als leraar in het voortgezet onderwijs. Sinds 1983 is hij werkzaam in de journalistiek.
Hij publiceert regelmatig boeken en artikelen over de geschiedenis van, vooral, het Groene Hart. Hij werkte onder meer mee aan de Kleine Geschiedenis van het Groene Hart (uitgeverij Waanders) en schreef ‘Grenswater; geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden’ (uitgeverij Matrijs).

Plaats: Sociëteit Concordia, Westhaven 27 Gouda
Aanvang 20.00 uur
Toegang: gratis