Ma.23-05: Alzheimer Café

Er wordt een Alzheimer Café gehouden op maandag 23 mei in de “Savelberg”, Savelberghof 200 in Gouda. De inloop is vanaf 19.00 uur en we beginnen met het onderwerp om 19.30 uur. De toegang is gratis en de avond is ongeveer 21.15 uur afgelopen.

Mevrouw Rianne van der Meer, geriater in het Groene Hart Ziekenhuis, zal informatie geven over de verschillende vormen van dementie. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer, maar er zijn ook andere vormen (bv. vasculaire- of frontontemporale dementie), die elk hun specifieke kenmerken hebben. Door de dementie is vaak sprake van geheugenverlies en bepaalde gedragsveranderingen. Soms is ook een deel in de hersenen aangetast dat zorgt voor de taalvaardigheid, of een ander deel van de hersenen, waardoor de motoriek verslechterd. Rianne gaat in op deze verschillende uitingen van dementie en ze geeft daarbij ook aan welke behandelingen vanuit de geriatrie worden toegepast. Ook zijn de medici steeds bezig medicijnen te ontwikkelen die de dementie moeten vertragen. Men hoopt ooit het medicijn te vinden dat de ziekte kan voorkomen of genezen. Vragen kunnen en mogen worden gesteld aan Rianne als deskundige, maar er is ook ruimschoots gelegenheid voor uitwisseling van elkaars ervaringen op het gebied van dementie en hoe men daar als partner/familieleden of mantelzorger in de praktijk mee omgaat. Een stand met lectuur over dementie en aan dementie gerelateerde onderwerpen is aanwezig.