Ma.21-03: Lezing door Arianne Fijan en Maarten Groenendijk

‘Grondwater en Bodemdaling in de Goudse binnenstad, op weg naar een oplossing!’

Voor een Gouwenaar zal het geen verrassing zijn: al sinds het ontstaan van de stad kampt Gouda met een langzaam wegzakkende veenbodem, gecombineerd met een hoge grondwaterstand. Dit zorgt, met name in de historische binnenstad, voor uitdagingen: hoe kunnen we voorkomen dat meezakkende huizen in de toekomst onder water gaan verdwijnen, maar tegelijkertijd zorgen dat de fundering van huizen op houten heipalen niet droog komt te staan? Wat kunnen we doen om het proces van bodemdaling beheersbaar te houden, en misschien te vertragen of te stoppen?

Sinds enkele jaren werkt de gemeente Gouda, samen met een brede coalitie van overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en burgers, actief aan een oplossing voor dit probleem, met als doel het creëren van een toekomstbestendige, duurzame situatie in de Goudse binnenstad. Dat proces gaat nu een nieuwe fase in: eerdaags wordt er in de binnenstad gestart met een ‘Living Lab’: een proeftuin waar metingen verricht kunnen worden en, in de toekomst, oplossingen kunnen worden getest. En daarbij is uw hulp van harte welkom!

Arianne Fijan en Maarten Groenendijk zullen de huidige ontwikkelingen bespreken en toelichten welke onderzoeken er zijn uitgevoerd of binnenkort van start zullen gaan. De avond zal worden geleid door Die Goude-voorzitter Gerard van Ham.
Arianne Fijan is senior beleidsadviseur water van de gemeente Gouda en projectleider van de brede coalitie Sterke Stad op Slappe Bodem.
Maarten Groenendijk is stadsarcheoloog van de gemeente Gouda. Vanwege zijn expertise op het gebied van de bodem en funderingen in Gouda is hij als projectleider bij het project betrokken.

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.