Ma.18-04: Alzheimer Café in “De Meent”

Op maandag 18 april a.s. organiseren we weer een Alzheimer Café in “De Meent”, Willem de Zwijgerstraat 8 in Bodegraven. Inloop vanaf 19.00 uur en het onderwerp start om 19.30 uur.
De toegang is gratis, en iedereen uit Bodegraven, Reeuwijk en Gouda is van harte welkom.

Deze avond wordt een DVD vertoond over “Mevrouw Bogers”, waarin haar leven en omgaan met de ziekte van Alzheimer in beeld is gebracht.
De gespreksleider van de avond, Odile Jaspar, leidt de DVD voor ons in en na het vertonen ervan zal zij de bespreking met de aanwezige gasten leiden. Iedereen mag zijn of haar eigen ervaringen vertellen, aan de hand van wat het vertoonde beeld bij een ieder oproept. Vooral herkenning en het naar boven komen van allerlei vergelijkbare situaties, met daaraan verbonden gevoelens en gedragingen, krijgen ruimschoots aandacht ter bespreking.
Het delen van ervaringen en de uitwisseling met elkaar over hoe men met de eigen situatie omgaat is erg belangrijk onderling.
Ook begeleiders van mensen met dementie en andere professionals zijn van harte welkom.
Een stand met relevante lectuur en informatie over dementie en aan dementie gerelateerde onderwerpen is aanwezig.