Ma.16-11: Koor Verpleeghuis Oudshoorn presenteert CD

Het Oudshoornkoor bestaat 20 jaar en viert dit met een heuse cd! Op 16 november aanstaande wordt het eerste exemplaar overhandigd aan loco burgemeester Kees van Velzen, van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Verpleeghuis Oudshoorn kent een druk bezocht verenigingsleven. Bewoners van het verpleeghuis kunnen lid worden van maar liefst negentien verenigingen! Een van deze verenigingen is het Oudshoornkoor.

Het koor bestaat in november 2015 maar liefst twintig jaar! Al sinds de oprichting bestaat het koor uit eenentwintig bewoners en acht vrijwilligers, die de bewoners ondersteunen bij het zingen.
Elke maandag wordt er druk gerepeteerd waarbij het beleven van plezier aan het zingen belangrijk is. Het koor treedt twee keer per jaar op in het verpleeghuis zelf.

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan heeft het koor een cd opgenomen: een muzikale reis door de tijd. Naast oudere liedjes staan op de cd ook een aantal modernere nummers. Uiteraard zingt het koor op 16 november nummers van de cd.

Uitnodiging
Graag nodigen we u uit voor de overhandiging van de cd. U kunt zich hiervoor t/m maandag 16 november 16.00 uur aanmelden via communicatie@alrijne.nl.
Hieronder vindt u het programma.

Maandag 16 november, reguliere koortijd: 19.00 – 20.30 uur.

19.00 uur:
Ontvangst loco burgemeester dhr. Kees van Velzen, familie van koorleden. Koor begint met een repetitie.

19.35 uur:
Eerste cd overhandigen aan wethouder
Praatje door Laura of Peggy
Overhandigen cd door een bewoner

19.45 uur:
Koffie en overhandigen cd aan bewoners (koorleden)

20.30/20.45 uur:
Einde
Bewoners naar huis