Ma.12-10: Lezing over Zingeving en Geloof

Op maandag 12 oktober komt prof.dr. Peter Nissen een lezing geven over Zingeving en Geloof, welke in de westerse wereld sterk in beweging zijn. Traditioneel kerkelijk geloof heeft voor veel mensen plaats gemaakt voor eigentijdse (vaak buitenkerkelijke) spiritualiteit. In plaats van ‘zekerweters’ zijn veel mensen ‘zinzoekers’ geworden. In het vrijzinnige christendom is daar altijd veel ruimte voor geweest. De nadruk ligt daar op je eigen overtuiging, je eigen keuzes die in vrijheid gemaakt worden, zonder geloofsdwang en zonder dogma’s.

De avond begint om 20.00 uur in de St Joostkapel, Lage Gouwe 134. De toegang is vrij. De Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die haar inspiratie vindt daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.