Ma.08-09: Opening vakroute op De Meander

Op De Meander kunnen leerlingen vanaf dit schooljaar naast de bestaande leerrichtingen voor het eerst ook de Vakroute volgen. Deze arbeidsmarktgerichte opleiding wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking met het mbo en werkgevers. Voorop staat ‘leren in de praktijk’. Er is een Vakroute Techniek en een Vakroute Mens & Dienstverlening.

Programma Kick-off op maandag 8 september:
08.45 –09.15 uur: Opening van het Vakcollege door teamleiders van het Vakcollege Techniek en Mens & Dienstverlenen.