Ma.08-09: Informatiebijeenkomst leesgroep Nederlandse en vertaalde literatuur

In samenwerking met boekhandel Verkaaik organiseert Stichting Senia een informatiebijeenkomst voor mensen die belangstelling hebben voor een leesgroep Nederlandse en vertaalde literatuur. De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 8 september 2014 om 10.00 uur bij Boekhandel Verkaaik te Gouda.
De toegang is gratis en vrijblijvend.

Veel mensen die graag lezen hebben te weinig mogelijkheid om over de gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een leesgroep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten bij bestaande groepen of om een eigen groep op te richten.

Stichting Senia richt in heel Nederland leesgroepen op. Ondersteuning wordt geboden bij het opstarten middels de zogenoemde leeswijzers. Door mee te doen aan een leesgroep komen mensen vaker tot lezen en tot gesprekken met anderen over uiteenlopende thema’s.

Eigentijdse literatuur
Een Senia leesgroep bestaat uit zes tot acht personen. Elk seizoen kunnen zij zeven titels kiezen uit een uitgebreide Nederlandse literatuurlijst. Daarin staat veel eigentijdse literatuur die goed toegankelijk is voor een breed publiek. De leesgroepen krijgen bij ieder gekozen boek informatie aangereikt over het boek en de auteur, met vragen en discussiepunten. Daardoor kunnen de leesgroepen na de oprichting op eigen kracht, zonder dat er een externe deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle besprekingen komen. De kosten voor deelname aan een leesgroep zijn € 32,50 per persoon per jaar. Zie ook www.senia.nl

Informatie
Belangstellenden kunnen zich aanmelden ter plaatse bij Boekhandel Verkaaik of per mail info@boekhandelverkaaik.nl of bij Stichting Senia e-mail: info@senia.nl , of door te bellen met 0570-562656. Voor de organisatie is het fijn om vooraf te weten op hoeveel mensen ze kunnen rekenen, maar u bent ook zonder aanmelding welkom.
Boekhandel Verkaaik kunt u vinden op de Lange Tiendeweg 35 te Gouda.