Ma.04-04: Start cursus voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Vanaf 4 april (week 14) start bij voldoende aanmeldingen in Leiden, Gouda, Katwijk en Alphen aan den Rijn een cursus voor kinderen van 8 tot 12 jaar die een ouder hebben met psychische of verslavingsproblemen. De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd.

Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders, vaak afgekort tot KOPP/KVO, merken veel van de problemen van hun ouders. In de KOPP/KVO cursus leren zij wat de ziekte van hun ouder inhoudt, en hoe zij er mee om kunnen gaan. Dit om te voorkomen dat de kinderen zelf problemen ontwikkelen. De kinderen kunnen onderling ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Ook krijgen ze uitleg over verschillende psychiatrische diagnoses en over verslaving.

Praktische informatie
De KOPP/KVO cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 15:30 tot 17:00 uur die plaatsvinden bij GGZ Kinderen en Jeugd in Leiden, Gouda, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats in week 12 of 13 en na afloop een eindgesprek, in week 25 of 26. Zowel ouders als verwijzers kunnen kinderen aanmelden. Deelname is gratis.
Informatie en aanmelden: bel 0182 56 05 25 of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl. Tijdig aanmelden is nodig vanwege de kennismakingsgesprekken.

Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en cursussen bij GGZ Rivierduinen.