Ma. 04-03: Lezing over geneeskunde in vroeger tijd

Van welke ziektes hadden onze voorouders last en waaraan gingen ze dood? En hoe probeerden ze greep te krijgen op al deze aandoeningen? Op deze vragen gaat Hans van den Broek in tijdens een lezing van de Historische Vereniging Die Goude op maandag 4 maart a.s.. De titel van de lezing is `Koorts en honger, de geneeskunde in vroeger tijd op het platteland‘. De lezing vindt plaats in gebouw Concordia aan de Westhaven 27 in Gouda en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Hans van den Broek verdiept zich al lange tijd in de geschiedenis van de geneeskunde. Hij is tot de conclusie gekomen dat het merendeel van de ziektes en sterfte in vroeger tijd te wijten was aan infecties en slechte of onvoldoende voeding. Het gaat om ziektes die we ook nu nog kennen, zoals krop, scheurbuik en engelse ziekte, maar ook om verdwenen ziektes als lazarij, pest en rode loop. Veel infectieziektes van vroeger duiken trouwens nog steeds op in de scheldwoorden van vandaag de dag. Gangbare behandelmethodes waren onder meer aderlaten, bloedzuigers aanzetten en gebruik van magie. Verder licht Hans van den Broek de praktijken toe van de chirurgijn en medicine dokter. Eerstgenoemde zette botbreuken of voerde aderlatingen uit. De medicinale dokter was academisch geschoold en gaf opdrachten aan de chirurgijn. Ook beoordeelde hij de gezondheid door aan glazen flesjes met pis te ruiken, kijken of proeven! Kortom, een lezing om veel van te leren!

Hans van den Broek is arts-radioloog en geeft ruim 25 jaar lezingen over de geschiedenis van de geneeskunde. Hij publiceerde o.a. in genealogische tijdschriften.

04-03-2019 09:00