Lokale partijen graag voor verkiezingen duidelijkheid geven over beleid OZB

Lokale politieke partijen moeten vóór de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid geven over hun plannen met de onroerendezaakbelasting (ozb). Dat is de oproep van Vereniging Eigen Huis aan de lokale politici.

De oproep wordt onderbouwd door een ozb-peiling die Vereniging Eigen Huis de afgelopen maanden hield. Ruim 100.000 huiseigenaren vulden de vragenlijst van deze peiling in.

Huiseigenaren vinden het bedrag dat ze jaarlijks aan ozb betalen hoog. De helft verwacht dat deze gemeentebelasting de komende jaren fors verder zal stijgen. Uit de peiling blijkt dat daar geen draagvlak voor is. Meer dan 90% vindt het bovendien onbegrijpelijk als de ozb-aanslag van zijn gemeente stijgt, terwijl de waarde van de woning alleen maar daalt. De ozb is wel een geaccepteerde belastingheffing, mits de gemeente onderbouwd verantwoording aflegt over de besteding van het geld. Zo vindt iets meer dan 80% vindt het niet acceptabel als de ozb opbrengst gebruikt wordt om gaten in de gemeentebegroting te dichten, en vooral als dat achteraf pas blijkt. Kiezers verwachten hierover van lokale politici openheid en eerlijkheid. Het ozb-beleid van lokale politieke partijen is dan ook voor driekwart van de huiseigenaren belangrijk tot doorslaggevend bij het bepalen van hun stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.