Leiding Promen belooft beter overleg

De leiding van Promen gaat het werkoverleg verbeteren. Ook de arbeidsomstandigheden en het materiaal worden onder de loep genomen. De maatregelen volgen uit de uitkomsten een tevredenheidsonderzoek onder de werknemers van de sociale werkvoorzieningen in Gouda. In totaal 829 medewerkers vulden de vragenlijst in. Ruim 85 procent geeft de werkomstandigheden een voldoende, 20 procent waardeert het werk met een 9 of een 10. Het gemiddelde cijfer is een 7,1. Promen vindt het opvallend dat de werknemers aangeven zich meer te willen ontwikkelen. Het opdoen van vakvaardigheden in het groenonderhoud, catering en productie is daarom voor het bedrijf een belangrijk aandachtspunt in 2017.

bron: AD