Leerlingen Antoniuscollege pitchen activiteiten Nelson Mandela Centrum

Gouda – Maandag 12 maart rondden 70 leerlingen uit de tweede klas van het Antoniuscollege hun project binnen het vak Brede Maatschappelijke Oriëntatie (BMO) af. Dit gebeurde in het bijzijn van mevrouw Dijkstra, wethouder Jeugd en welzijn, Vernieuwing sociaal domein & Publieke gezondheid, vertegenwoordigers van de gemeente en mevrouw Van den Berg van het Nelson Mandela Centrum.

Tijdens het BMO-project hebben de leerlingen allereerst kennis gemaakt het Nelson Mandela Centrum (NMC) en deden zij onderzoek naar de wijk, hoe ervaren buurtbewoners deze? Wat vinden bewoners van het activiteitenaanbod voor jongeren? Ook vonden er gesprekken plaats met de wijkagent, medewerkers van het buurtcentrum en ontwierpen de leerlingen een sociale kaart van de wijk, waarop ze in beeld brachten welke voorzieningen in de wijk al aanwezig zijn. Vervolgens hebben zij blogs en een sociale kaart gemaakt over de wijk en ten slotte activiteiten bedacht voor de jongeren uit de wijk. De 15 voorstellen varieerden van lasergamen, koken, dansen, zingen, feesten, tot een heuse escape room in de wijk.

Winnende activiteit
Deze activiteiten zijn op 12 maart zeer succesvol door de leerlingen gepitcht, waarna de winnende activiteit door het NMC gekozen is. De derde plaats is voor de activiteit ‘Cultuurcentrum’, een mooie activiteit om kennis te maken met elkaar en te verbinden. De tweede plaats is voor de activiteit ‘Lasergamen’, en de eerste plaats voor de activiteit ‘Escape Room’ van Yune, Merle, Tygo, Mandy en Nisrine. Deze laatste activiteit zal ook daadwerkelijk structureel in het NMC worden uitgevoerd. Daarnaast warden de wethouder en het NMC zo enthousiast over alle activiteiten, dat er sowieso binnenkort een dag georganiseerd gaat worden waarbij alle activiteiten uitgevoerd zullen worden.

Achtergrond
De vraag kwam vorig jaar van het NMC, medewerkers riepen de hulp in van de leerlingen van het Antoniuscollege om het aanbod van activiteiten voor jongeren in de wijk – in de leeftijd van 12 tot 16 jaar – uit te breiden. Wat spreekt hen aan? Waar worden jonge mensen enthousiast van? Wat is daarvoor nodig? En hoe kan dit verwezenlijkt worden? Allemaal vragen die voorgelegd werden aan de leerlingen van het Antoniuscollege.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl