Leden van het bestuur Stichting 4 en 5 mei hebben hun functies beschikbaar gesteld

Gouda – De leden van het bestuur van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda hebben aan het gemeentebestuur van Gouda overgebracht dat zij hun functies ter beschikking hebben gesteld.

Overleggen tussen gemeentebestuur en stichtingsbestuur hebben ertoe geleid dat naar de beleving van het bestuur er geen vanzelfsprekendheid meer aanwezig is bij de burgemeester en dit college dat de organisatie van de herdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei in handen dient te liggen van een particuliere stichting. ”Indien zo’n opvatting in de overleggen als het ware in beton gegoten wordt en daarmee de zelfstandige besluitvorming van het bestuur belemmerd wordt, dan rest dit bestuur niets anders dan hun functies ter beschikking te stellen, hoe zwaar dit de leden ook valt” schrijft het bestuur in een mail.

”Met vele vrijwilligers, lokale organisaties en instanties heeft het bestuur gedurende een reeks van jaren steeds naar eer en geweten recht gedaan aan de statutaire doelstelling van de stichting. Waardering vanuit de Goudse samenleving voor een waardige en respectvolle herdenking op 4 mei en de toename van de belangstelling vanuit de Goudse bevolking voor de herdenking hebben de leden van het bestuur ervaren als een erkenning voor het programma dat op 4 mei werd gepresenteerd.”

Advertisements

11-10-2021 15:00