Lastenverlichting is speerpunt voor het nieuwe college

gemeentehuis

Lastenverlichting voor alle Gouwenaars is een speerpunt voor het nieuwe Goudse college. Er is echter nog weinig concreet vanwege de wethouder loze periode. Dat zei wethouder van financiën Jan de Laat gisteren bij de presentatie van de meerjarenbegroting 2017-2020. “De inspanningen voor lastenverlichting zijn zeker niet vrijblijvend. Als die er toch niet komt, zullen we met hele goeie argumenten moeten komen, waarom het niet kan.” Gouda denkt volgend jaar 442.000 euro over te houden. Dat bedrag loopt op naar 5,6 miljoen euro in 2020. Gouda is volgens Jan de Laat in financieel opzicht op de goede weg. “Het weerstandsvermogen, de ruimte die de gemeente nodig heeft om tegenvallers op te vangen, is met 24,7 miljoen euro weer opnieveau en de grote schuldenlast daalt gestaag.” Eind 2017 wordt deze geschat op 289 miljoen euro, heel wat minder dan de ruim 325 miljoen van vorig jaar.

bron: AD