Landelijke Leergelddag op 1 juni

Group Of Elementary School Children In Computer Class

Waddinxveen – Stichting Leergeld vindt dat iedereen op school mee moet kunnen doen, ongeacht de financiële positie van de ouders. Naar school gaan brengt hoe dan ook kosten met zich mee. Nog vóór dat het nieuwe schooljaar begint, krijgen ouders vaak al de eerste rekening. Deze heeft betrekking op onder meer ouderbijdragen, schoolreisjes of kennismakingskampen. Soms komen er nog kosten bij voor een fiets of laptop. Niet iedereen kan dit zomaar betalen.

Zeker voor ouders met een laag inkomen en meerdere kinderen is het lastig om alle bijkomende rekeningen te voldoen. Uitsluiting van kinderen zorgt voor nare gevolgen voor het kind én voor vriendjes en klasgenoten. Tijdens de landelijke Leergelddag op vrijdag 1 juni wordt hier aandacht voor gevraagd.

Leren is nooit helemaal gratis. Bovendien zijn er tegelijk nog meer uitgaven, zoals de kosten voor zwemles, contributies voor sport en cultuur en een fiets om naar school en een vereniging te gaan. In iedere klas zitten kinderen die opgroeien in een gezinnen met een laag inkomen. Dat leidt vaak tot spanning en sociale druk. Nederlandd telt ruim honderd leergeldstichtingen die deze gezinnen helpen. Ook Waddinxveen en de omliggende gemeentes hebben een lokale stichting Leergeld.

Advertisements
Regel het met Leergeld

Leergeld Waddinxveen biedt aanvullende hulp, bovenop de regelingen van bijvoorbeeld de gemeente. Aanvragen hiertoe worden door scholen of door ouders ingediend via www.leergeldwaddinxveen.nl. Vervolgens worden de ouders thuis bezocht. Tijdens dit huisbezoek worden de inkomsten getoetst en wordt geïnventariseerd welke behoefte er is voor het kind of de kinderen. Leergeld werkt persoonlijk, op maat en met respect voor privacy. Daarom is het motto ‘Regel het met leergeld’.

Vorig jaar konden alleen in Waddinxveen al zeventig kinderen uit bijna vijftig gezinnen mee met schoolreis, schoolkamp of excursie. De kosten hiervan worden altijd rechtstreeks aan de school betaald. Ook werden meerdere fietsen en computers geleverd. Het aantal aanvragen voor hulp neemt in heel Nederland toe, ook in Waddinxveen. De gezamenlijke leergeldstichtingen vragen daarom aan scholen om de kosten te matigen en aan overheden om een gericht beleid voor kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben. Ook burgers en bedrijven kunnen een steentje aan Leergeld bijdragen. Wilt u weten hoe? Ga dan naar de website www.leergeldwaddinxveen.nl.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android
28-05-2018 09:56