Lager waterpeil niet verantwoord in Zuidplaspolder

Het waterpeil rondom het laagste punt van Nederland, in de Zuidplaspolder, moet niet nog verder naar beneden worden bijgesteld. Dat heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard besloten in een wettelijk peilbesluit. 

Het plan om tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht het waterpeil nog lager te brengen, was bedoeld om de bodemdaling te volgen. Dit blijkt echter niet langer verantwoord. “Dit besluit schept duidelijkheid voor iedereen. De nieuw vastgestelde waterpeilen kunnen daarmee uitgangspunt worden voor het toekomstig ruimtegebruik in dit gebied,” aldus dijkgraaf Toon van der Klugt. Het gebied zal in de toekomst door verdere bodemdaling op den duur natter worden, waardoor de bodemdaling vertraagt.

Verschillende overheden en onderzoeksinstituten doen al geruime tijd onderzoek naar de nadelige effecten van lagere peilen en het ontwikkelen van mogelijkheden van landgebruik bij hogere waterpeilen. Hieruit blijkt dat neerwaartse peilaanpassing op deze plek geen optie meer is door de toenemende nadelen en risico’s en stoppen met het aanpassen van de waterpeilen in dit gebied dus onvermijdelijk is. Daarom paste het Hoogheemraadschap al langere tijd de waterpeilen niet meer aan in dit deel van de polder.

Hoe hiermee kan worden omgegaan, wordt besproken in het overleg met de stuurgroep Transitie Restveen. Daarin bespreken de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap welke oplossingen of aanpassingen er kunnen worden samengesteld. Daarnaast wordt er gekeken naar een nieuwe toekomst voor dit gebied.