Kunstgeschiedenis dementerenden

Dementerende bewoners van Martha Flora krijgen les in kunstgeschiedenis. Het zorgcentrum aan de Ronsseweg in Gouda, dat speciaal is bedoeld voor dementerende, bestaat 1 jaar. De bewoners krijgen een uitgebereid activiteitenprogramma aangeboden. Daarvoor werkt Martha Flora samen met lokale organisaties zoals Sportpunt Gouda, het streekarchief en met kunsthistorica’s. (Bron AD)