Kunst op muren in centrum

Kunst op muren
Een creatieve manier om meer kleur en kunst in het centrum aan te brengen. Dat is het idee achter een nieuw project vanuit wijkteam Binnenstad. Een aantal wijkteamleden is afgelopen zaterdag het centrum ingetrokken, op zoek naar muren die geschikt zijn voor beschilderingen die kunnen bijdragen aan een fraaier stadsgezicht. Ook is er inmiddels contact gezocht met kunstenaars. Het wijkteam wil in dit stadium nog niet zeggen om welke plekken het gaat.
‘’We zijn bezig met een inventarisatie, we moeten eerst peilen of ook de binnenstadbewoner hier warm voor loopt.’’