Kort nieuws, snel melden?

Kort nieuws, snel melden? Twitter het naar @GoudaFM of met #Gouda zodat het meteen in de studio binnenkomt.