Klimaatverandering gaat Gouwenaar geld kosten

Gouda – De gemeente Gouda gaat de komende jaren maatregelen nemen die de stad klaar moeten maken voor de verwachte klimaatverandering. In de periode van 2020-2025 wordt jaarlijks zo’n 22% van de rioolheffing gereserveerd voor deze zogenoemde klimaatadaptatie. Dit blijkt uit het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2019- 2023) waarover februari jl. werd gedebatteerd in de gemeenteraad.

Het gaat hierbij om meerkosten vanwege de toenemende neerslag en droogte. Iedere gemeente is bij wet verplicht om de rioolheffing te besteden aan het verwerken van afvalwater, hemelwater (regen) en het regelen van de grondwaterstand. Vanwege het veranderende klimaat krijgt de gemeente te maken met nieuwe uitdagingen. De vraag is uit welk budget deze meerkosten moeten worden betaald. De gemeente schrijft dat de uitdagingen van ‘hevige neerslag’ en ‘droogte’ raken aan hun taken van hemelwaterafvoer en de grondwaterstand. Daarom zullen de benodigde maatregelen uit de rioolheffing worden bekostigd.

Groenfonds
De Goudse gemeenteraad wierp de vraag op of dit terecht is. De rioolheffing in onze stad hoort immers tot de hoogste van Nederland en de kosten zouden ook uit de algemene middelen kunnen worden betaald, redeneerden Raadsleden van Gouda Positief, Gemeente Belangen Gouda en de SGP. Zij stelden onder andere vragen over het nieuwe Groenfonds. De gemeente stortte in deze jaarlijkse groenpot voor 2019 een bedrag van 100.000 euro, afkomstig uit de rioolheffing. Want waar water op groen valt, spoelt het niet de riolen in, zo redeneert men. Ook in de komende jaren wordt geld in het Groenfonds gestort, oplopend tot 700 000 euro in 2021 en 2022. Geld dat zowel uit de rioolheffing als de algemene middelen komt.

De kosten
Aan het klimaatbeleid hangt ook een prijskaartje. In het nieuwe rioleringsplan (GRP 2019-2023) is gedurende de periode 2020-2025 jaarlijks 550.000 euro gereserveerd voor klimaatadaptatie: 22% van de rioleringsbegroting. De gemeente Gouda voegt hiermee jaarlijks ruim 100 euro aan lokale lasten toe. In haar plannen tegen klimaatverandering staat Gouda overigens niet alleen. Het klimaatbeleid volgt uit de opgave in het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ook het vergroenen wordt landelijk ingezet om steden gereed te maken voor het veranderende klimaat. In de praktijk zult u dit bijvoorbeeld terug zien in de extra opvang van regenwater, operatie Steenbreek, het infiltreren van de grond tegen droogte en een grotere, nieuwe riolering. Veel van de klimaatmaatregelen zullen worden uitgevoerd in al bestaande projecten.

Wat de volledige kosten van aanpassingen voor klimaatverandering zullen zijn, wordt naar verwachting bekend wanneer de gemeente haar ‘klimaatadaptatieplan’ presenteert.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

16-03-2019 15:00