Kleine stijging WW-uitkeringen in Midden-Holland

Gouda – Het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland steeg in maart met 0,9 procent. Vooral grootwinkelbedrijf, groothandel en zakelijke diensten, inclusief uitzendbedrijven droegen bij aan de stijging. Ook Gouda kende een lichte stijging. Hier nam het aantal mensen met een WW-uitkering toe van 1710 personen in februari naar 1730 in maart.

De Arbeidsmarktanalyse 2017 van het UWV laat zien dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt steeds vaker niet op elkaar aansluiten. Banen op laag en middelbaar niveau staan in het algemeen onder druk door technologische ontwikkelingen, terwijl de vraag naar hoogopgeleiden groeit.

Gunstig economisch klimaat
Sectoren die sterk aan de daling van de werkloosheid bijdroegen waren bouwnijverheid, detailhandel en zorg&welzijn. Seizoensinvloeden zorgden sinds eind 2016 voor de recente toename van het aantal WW-uitkeringen. Desondanks getuigt de dalende trend volgens het UWV van een gunstige economische situatie.

Advertisements