Kiezenindeggz.nl maakt vinden van psychiater of psycholoog gemakkelijker

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft vandaag samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de ggz-sector, de nieuwe keuze ondersteunende website kiezenindeggz.nl gelanceerd. De lancering van deze nieuwe keuze ondersteunende website vond plaats bij Stichting KernKracht in Gouda. Met Kiezen in de ggz kunnen patiënten en verwijzers zoals huisartsen gemakkelijk op zoek naar een psychiater of psycholoog in de buurt. De website geeft informatie over de wachttijd per aanbieder, per type aandoening (bijvoorbeeld autisme, depressie) en de vergoeding voor een behandeling.

Het initiatief sluit aan bij de ambitie van MIND, ZN en het ministerie van VWS om mensen die op zoek zijn naar geestelijke gezondheidszorg meer inzicht te bieden en transparantie te vergroten.

Uit rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijken de wachttijden voor autisme, traumabehandelingen, persoonlijkheidsstoornissen en voor mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening nog steeds veel te lang. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is van mening dat Kiezen in de ggz indirect bijdraagt aan het terugdringen van de wachttijden, omdat inzichtelijk wordt welke zorgaanbieder ruimte heeft om mensen te helpen. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de NZa ervoor gaat zorgen dat ggz-aanbieders actuele wachttijdgegevens blijven aanleveren. De IGJ kondigde recent aan ggz-instellingen voortaan mede te beoordelen op hun inspanningen om wachttijden te beperken.

Advertisements

“Met deze website wordt het gemakkelijker om een aanbieder te vinden die plek heeft en dat is een stap in de goede richting”, aldus Marjan ter Avest, directeur van MIND. “Wel blijft de urgentie onverminderd hoog om de lange wachttijden in bepaalde regio’s terug te brengen naar een acceptabel niveau, dit proces duurt veel te lang”. Stichting KernKracht, een regionale cliëntenorganisatie van professionals en ervaringsdeskundigen o.a. in Gouda die opkomt voor de belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio Midden-Holland, is blij met de website: kiezenindeggz.nl biedt o.a. onafhankelijke informatie voor cliënten en hun mantelzorgers, omdat zij vaak de weg niet kunnen vinden in het oerwoud van verschillende informatiesites in de geestelijke gezondheidszorg.

Inzicht in wachttijden

Petra van Holst, algemeen directeur van ZN: “Het is voor cliënten en zorgverzekeraars essentieel om inzicht te hebben in actuele wachttijden. Een goed beeld van wachttijden helpt om wachtlijsten effectief aan te pakken. Met deze nieuwe website zetten we samen een stap in de goede richting. Daar waar de wachttijd langer is dan aanvaardbaar, blijven zorgverzekeraars zich met zorgbemiddeling inspannen om hun verzekerden te helpen.”

MIND, ZN en het ministerie van VWS streven er naar om zo spoedig mogelijk ook kwaliteitsinformatie te ontsluiten voor de patiënt. “We weten dat professionals het effect van hun behandeling overschatten. Alle andere informatie over kwaliteit is dus welkom” volgens Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon en voorzitter van de stuurgroep van Kiezen in de ggz. “Mooi dat MIND dit project met steun van ZN, VWS en andere partners kon uitvoeren. Cliënten en hun naasten in the lead, dat voelt goed.”

Achtergrond

De website Kiezenindeggz.nl vloeit voort uit de ambitie van het kabinet dat 2016 verklaarde tot ‘het Jaar van de Transparantie’. De site is ontwikkeld binnen de afspraken van de ggz-sector (Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie) en wordt beheerd en doorontwikkeld door MIND. De website is mede tot stand gekomen door financiering van Zorginstituut Nederland. Kiezen in de ggz is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord GGZ in het kader van verbeteren informatie aan de cliënt.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
08-11-2018 16:44