Kerkuil broed weer in de Krimpenerwaard

Na drie jaar zonder bekende broedgevallen, broeden er dit jaar weer twee of drie paar kerkuilen in de Krimpenerwaard. Een milde winter en een hoge muizenstand hebben hier mogelijk bij geholpen. Naast een gebrek aan voedsel is gebrek aan natuurlijke nestgelegenheid een belangrijke oorzaak van afwezigheid van kerkuilen. Tegenwoordig broeden kerkuilen bijna uitsluitend in speciale nestkasten die in hoge en voor uilen toegankelijke schuren worden opgehangen.