Julianasluis half juni klaar

De tweede sluiskolk van de Julianasluis in Gouda wordt half juni officieel in gebruik genomen. De verdubbeling van de sluis moet het drukker wordende
scheepsvaartverkeer tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe beter verwerken. Aannemingsbedrijf van Hattum & Blankevoort is druk doende met de laatste werkzaamheden. De sluis is in de jaren ’30 van de vorige eeuw gebouwd voor het toenemende vrachtverkeer, maar de afgelopen decennia is er ook steeds
meer recreatievaart dat van de sluis gebruik maakt. Vanwege de jachtenbouw in Aalsmeer en de Kaag is de tweede sluiskolk breder dan de andere. (Bron AD)