Jongeren ISK De Meander voelen zich gerespecteerd

Op de eerste dag van de Week van Respect (van 9 tot 15 november) gaf burgemeester Milo Schoenmaker een gastles in de snel groeiende  Internationale Schakel Klas (ISK) van vmbo-school  De Meander. Het aantal nieuwkomers is de afgelopen maanden zo sterk gestegen, dat er groepen van de ISK ( biedt onderwijs  aan jongeren van twaalf tot achttien jaar die pas in Nederland zijn) na de kerstvakantie verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Aakwerf.

In de klas die burgemeester Schoenmaker maandagmorgen bezocht, zitten jongeren met elf verschillende nationaliteiten. Sommigen zijn samen met hun ouders gevlucht, anderen zijn op de Goudse school terecht gekomen omdat hun ouders hier  werk of een relatie hebben gevonden. In deze groep voelen vrijwel alle jongeren zich gerespecteerd. Slechts één jongen, een Syriër, heeft slechtere ervaringen. “Respect”, zo zei de burgemeester, ‘heeft vooral te maken met interesse in en belangstelling voor de ander.” Dat is belangrijk, zeker in een stad als Gouda, waar mensen met 113 verschillende nationaliteiten met elkaar leven.

ISK bestaat sinds 1983

De Internationale Schakel Klas bestaat sinds 1983, als centrale voorziening voor Gouda en de regio. Jaren waren er gemiddeld vier of vijf klassen met zestien jongeren.  De afgelopen maanden is de ISK gegroeid naar negen groepen, met nog een tiende groep op de wachtlijst. Dat is vooral het gevolg van de komst van de eerste groep Syriërs. Daarom is er nieuwe ruimte nodig, vertelt Sander de Jong, coördinator ISK. Een aantal lokalen van een voormalige basisschool aan de Aakwerf wordt de komende twee maanden opgeknapt.

‘Met de juiste bagage verder’

Sander de Jong heeft veel plezier in zijn werk. Dat zie je zo. Hij leidt de leerlingen op voor hun examens, waarna ze verder kunnen op het mbo, of het reguliere voortgezet onderwijs. “Je beseft dat we met elkaar een probleem creëren als we dit zouden nalaten. We moeten ervoor zorgen dat deze jongeren met de juiste bagage verder kunnen.”