Jenaplanschool Het Vlot fris van start

Gouda – In de zomervakantie is Jenaplanschool Het Vlot van binnen flink aangepakt. De muren zijn geverfd, er zijn allemaal nieuwe meubels en ook het plein nodigt uit om te spelen. De eerste weken staat zoals gebruikelijk het thema ‘groepsvorming’ centraal.

Op een Jenaplanschool zitten kinderen niet acht jaar lang in dezelfde groep, maar krijgen ze ieder jaar een nieuwe rol: jongste, middelste en oudste. Volgens de Jenaplanvisie doorlopen leerlingen dan de verschillende rollen; leerling, gezel en meester. Om te ‘wennen’ aan de nieuwe rol en natuurlijk de groep zijn er verschillende activiteiten. Zo is de bovenbouw op kamp gegaan, heeft de middenbouw “De Witte Tijgers” als nieuwe naam gekozen voor de stamgroep en heeft de onderbouw tijdens ‘het kijkje in de klas’ hun groep kunnen laten zien aan hun enthousiaste ouders.

Jenaplanschool Het Vlot staat voor samen werken, samen spreken, samen spelen en samen vieren. Oftewel samen leven. Belangstellenden zijn altijd welkom voor een rondleiding. Ook kunnen ouders zich nog aanmelden voor het maandelijkse wenmoment voor 3-jarigen. Tijdens dit moment mag uw peuter een half uur meedraaien in de groep. www.jenaplanschoolhetvlot.nl

Advertisements