Jaar onderzoek nodig voor drijvende veenbonken voor PZH

De provincie Zuid-Holland heeft er een jaar voor nodig om uit te zoeken hoe de grote veenbonken in de Gouwe tussen Gouda en Waddinxveen ontstaan. Veel tijd gaat zitten in het opsporen van mogelijke drukverschillen in de diverse bodemlagen. Over de oorzaak van het opdrijven van de veenwate3rbodem valt nu nog weinig te zeggen. Een eerder veronderstelde relatie met de bouwwerkzaamheden in Westergouwe schijnt er niet te zijn. Een geotechnisch ingenieursbureau heeft vastgesteld dat de afstand tussen het opdrijven van de veenwaterbodem en het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk te groot is om de oorzaak daar te zoeken.(Bron AD)