Is het nieuwe werken nog wel nieuw?

Gouda – Een aantal jaren geleden verkeerde Het Nieuwe Werken (HNW) deels nog in de startfase en deels in een overgangsfase. De invoering van HNW bleek niet altijd zo eenvoudig als gedacht. In management kringen hoorde je nog wel eens de vraag: “Hoe staat het bij jouw met HNW?” Duidelijk een vraag die suggereerde dat je er wel aan mee moest doen om erbij te horen. Inmiddels een aantal jaren verder wordt HNW al breed toegepast. Dat wil niet zeggen dat het invoeren bij elke organisatie zonder slag of stoot gaat. Er zit namelijk een organisatorische en een menselijke kant aan. De belangen lopen niet bij voorbaat parallel. Bovendien is HNW niet weggelegd voor elke onderneming. Bij ondernemingen waar een administratief gedeelte is gekoppeld aan de belangrijkste bedrijfsuitoefening zoals productie, logistiek, service en verkoop, moeten medewerkers veelal op de bedrijfslocatie hun werk doen. Dat geldt ook voor kleinere ondernemingen waar het werk uit verschillende taken bestaat en om persoonlijke aanwezigheid vraagt.

Twee ontwikkelingen die HNW in een hogere versnelling zetten
De oorspronkelijke aanleiding voor het invoeren van HNW was het inkrimpen van kantoorruimte door noodzakelijke bezuinigingen en het afstappen van het idee dat iedereen een eigen vaste administratieve werkplek moest hebben. Het eerste antwoord op deze ontwikkeling was de invoering van deelwerkplekken. Men kreeg wel een eigen bureaustoel en verrijdbaar ladeblok. Daarmee moest men een tafel zoeken waaraan gewerkt kon worden. Deze aanpak gaf voeding aan het idee dat dan ook wel thuis gewerkt zou kunnen worden. Voorwaarde was een geschikte werkplek regelen en vooral goede digitale verbindingen. Hierdoor hoefden kantoren na de crisis niet weer gelijk te worden uitgebreid. Wisselplekken op kantoor en uitloop naar de thuiswerkplek dus.
De andere voedingsbodem voor HNW was de toename van de verkeersdruk, met name in de spits. Dat gold overigens voor zowel het autoverkeer als in het openbaar vervoer. In veel gevallen en dan vooral bij parttimers, stond de verhouding van de reistijd tot de effectieve werktijd niet meer in een aanvaardbare verhouding.

HNW vraagt om vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers
Bij het thuiswerken vervalt de fysieke controle en tijdregistratie ligt bij de Nederlandse werknemer toch al niet lekker. Hoe lang een thuiswerker over het uitvoeren van de toebedeelde taken doet is daarbij van minder belang en evenmin op welke tijdstippen. Het gaat er om dat de taken binnen de afgesproken tijd zijn uitgevoerd en uiteraard zonder kwaliteitsverlies t.o.v. de basiswerkplek op kantoor.

HNW vraagt extra aandacht aan communicatie:

  • Heeft degene die thuis werkt nog voldoende binding met de leidinggevende en met name ten opzichte van hen die voor een groot deel op kantoor werken?
  • Kan een medewerker, die veel op kantoor is, zich beter profileren om promotie te bewerkstelligen?
  • Wordt in geval van een conflictsituatie de oplossing telefonisch of misschien wel per e-mail aangepakt of wordt er ook bij thuiswerkenden een persoonlijk contact geregeld?
  • Voelt een goed presterende medewerker met een vorm van autisme zich wel prettig bij wisselende werkplekken? Elke dag met dezelfde trein naar dezelfde werkplek is daarbij vaak beter dan opgelegde flexibiliteit.

Velen die thuiswerk verrichten kunnen zich hierin prima vinden maar zij kunnen niet buiten sociale contacten met collega’s en leidinggevenden. Daarom wordt een regelmatige “terugkomdag” een beetje als een “feestdag” beschouwd.

Lag het initiatief bij HNW eerst bij de werkgever, nu is (ook) de werknemer de stimulator
Wellicht is de oorzaak van de toenemende behoefte om flexibel te werken mede veroorzaakt doordat de werkgevers de voorwaarden voor HNW behoorlijk op orde hebben. Vast staat wel dat werknemers minder in vaste tijden zijn gaan denken en meer hun eigen agenda willen bepalen. Sterker nog, sollicitanten met een voorkeur voor flexibel werken, selecteren ondernemingen die hierin meegaan. Digitale voorzieningen zijn er voldoende. Het gereedschap dat beschikbaar wordt gesteld is meestal niet meer dan een laptop, opslag in the cloud en een smartphone.
De werkomgeving van de thuiswerker kan desondanks behoorlijk van invloed zijn op de concentratie en daarmee op kwaliteit van het werk. Is er voldoende ruimte om geconcentreerd te kunnen werken? Is er tijdens de werkzaamheden hinderlijke afleiding door kinderen, familie of bezoek? Zijn de digitale werk-gerelateerde verbindingen wel veilig? Hoe zit het met de ergonomische omstandigheden? Hier zijn weliswaar regels voor maar wordt er door de werkgever en de thuiswerkende nog aandacht aan besteed? Met name op deze laatste vraag zullen wij in het volgende artikel nog uitgebreid terugkomen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android  

02-04-2019 09:33