Inspiratie- en ideeënbijeenkomst Houtmansplantsoen

Gouda – Hoe houden we het Houtmansplantsoen mooi en voor iedereen prettig om te verblijven? Hierover gaat de avond die op maandag 11 juni wordt georganiseerd door Initiatiefgroep Baanbuurt in samenwerking met Platform Binnenstad en Singelpark Gouda.

Komt er een nieuwe waterverbinding door het park? Wat weten we over de historie van het Houtmanplantsoen? Na inleidingen vanuit Singelpark Gouda en initiatiefgroep Baanbuurt is er voor iedereen gelegenheid om ideeën in te brengen. Wat willen we behouden, wat willen we verbeteren? Welke acties kunnen we zelf oppakken?

Wat staat er op het programma?
19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Welkom en intro 19.35 uur Inleiding over de historie van het park
19.45 uur Inleiding door werkgroep Singelpark over hun visie op het Houtmansplantsoen als onderdeel van het Singelpark
20.00 uur Brainstorm over de toekomst van het park: wat willen we behouden, wat willen we verbeteren? Welke acties kunnen we zelf oppakken?
21.30 uur Afspraken over het vervolg
22.00 uur Einde, napraten met een drankj

Advertisements

Buurtbewoners en anderen die zich betrokken voelen bij het park zijn van harte welkom maandag 11 juni om 19.30 uur op Spieringstraat 113. Mail voor meer informatie naar baanbuurt@gmail.com.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android 

04-06-2018 12:12