Informateurs adviseren coalitie van D66-ChristenUnie-PvdA-CDA-GroenLinks

Gouda – Informateurs Rinnooy Kan en Van den Berg adviseren de gemeenteraadsfracties in Gouda om te kiezen voor een vijf-partijen-coalitie met als samenstelling een combinatie van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. Dat is de uitkomst van de verkenning van de informateurs, die op 11 april is toegelicht aan de raadsfracties in de raadzaal van de gemeente Gouda.

Op 29 maart kregen beide informateurs het verzoek om op basis van de verkiezingsuitslag bij alle gemeenteraadsfracties te verkennen hoe de verkiezingsuitslag door elke partij wordt geduid, wat de belangrijkste thema’s zijn voor de aankomende bestuursperiode, of er bereidheid is om collegeverantwoordelijkheid te nemen, welke coalities plausibel of verdedigbaar zijn en welke samenstelling de voorkeur heeft en, als een partij wil deelnemen in een coalitie, wat dan de condities en/of breekpunten hierbij zijn.

Vijf partijen

In het advies schetsen de informateurs dat de verkiezingsuitslag van maart onmiddellijk duidelijk maakte dat een coalitie van minimaal vijf partijen vereist zou zijn om in de nieuwe raad op een meerderheid te mogen rekenen. Tijdens de gesprekken van 4 en 5 april met afgevaardigden van alle in de raad vertegenwoordigde politieke partijen, kwam een zes-partijen-coalitie ook aan de orde, maar werd tevens erkend dat het lastig is om zes wethouders een volwaardig takenpakket te geven. De meeste partijen kozen voor een variant uitgaande van vijf partijen.

Advertisements
Samenstelling beoogde coalitie

Wat de samenstelling van de beoogde coalitie betreft, werden vier partijen het meest genoemd in de voorkeursvariant, namelijk D66, ChristenUnie, PvdA en CDA. Deze partijen zouden wat de informateurs betreft in elk geval onderdeel moeten uitmaken van een nieuw te vormen college. Voor de vijfde partij kwalificeerden zich twee partijen, te weten de VVD en GroenLinks. Zij boekten beide winst tijdens de verkiezingen en werden met enige regelmaat genoemd, zij het dat GroenLinks vaker werd gesuggereerd dan de VVD. Bij D66, ChristenUnie, PvdA en CDA hadden drie van de vier partijen in hun schriftelijke en mondelinge inbreng een voorkeur voor GroenLinks boven de VVD.

‘Succesvolle combinatie’

Rinnooy Kan: “Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenstelling een succesvolle combinatie kan zijn. Uiteraard zijn er in het vervolg van het proces nog vele kwesties te bespreken, maar bij de inhoud zien wij geen onoverkomelijke barrières. Wij geven deze partijen mee, op basis van de inbreng uit de verkenningsrondes, om ook ruimte te bieden aan niet-coalitie partijen om inbreng te leveren, bijvoorbeeld via raadsbrede deelakkoorden op bepaalde onderwerpen.” Van den Berg vult aan: “Wij hebben ook de wens gehoord om te komen tot een coalitie van 19-20 raadszetels, wat uitnodigt tot samenwerking én de inbreng van niet-coalitiepartijen. Daar biedt de voorgestelde variant ruimte aan.”

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

12-04-2018 09:13