In hoeverre hebben economische ontwikkelingen invloed op thuiswerken?

Gouda – Thuiswerken legt de basis voor veel maatschappelijke veranderingen. Onze onderzoeken wezen al uit dat bijna 70% van de werknemers die nu thuiswerken dat ook na de coronacrisis willen blijven doen. De kanttekening die we in deel II maakten blijft wel overend n.l. dat het daarbij om een mix van thuis en op kantoor werken gaat. Van alle huidige thuiswerkers geeft 25% aan volledig thuis wil blijven werken.

 

Zorgplicht voor werkgevers zal toenemen
De Erasmus Universiteit stelde ons een opiniestuk van professor Darren McCauly ter beschikking, die verbonden is aan deze universiteit. Hij is wetenschappelijk directeur van de pijler Global Social Challenges. Hij stelt dat snel en betrouwbaar internet een privilege is. De dienstensector domineert steeds meer. Hij constateert tevens dat mensen men nul uren-contracten geen werk meer hebben en zij die wel werk behouden, het nieuwe kantoor bestaat uit Skype, Microsoft-Teams, Zoom en Slack. Zijn visie is dat de coronacrisis leidt tot een nieuwe manier van werken, waarin de technologie overheerst en noemt daarbij robots als ultieme arbeidsproductiviteit. We moeten dus niet raar opkijken als drones een groot deel van onze pakketjes gaan bezorgen. Thuiswerken wordt een middel om kosten te reduceren en werkgevers vinden dat individuen prima met veel minder face-to-face acties toe kunnen. Dat geldt trouwens ook voor dienst- en zakenreizen.
Werkgevers moeten zich wel realiseren dat hun zorgplicht toeneemt in een wereld waarin werknemers vanuit huis werken. Werknemers daarentegen dienen uit te zoeken welke balans tussen werk en privéleven het beste past volgens McCauly. Hij zou ook graag zien dan de coronacrisis gebruikt wordt om de klimaatverandering beter onder ogen te zien en dus onder andere de noodzaak van het reizen tussen werklocaties en woon- werkverkeer ter discussie te stellen.

Advertisements

Wat blijft er van de kantoren over?
Het is de Vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt en UPS Marketing Consultancy, die zegt dat  63% van de ondervraagden van een onderzoek verwacht dat de zo genaamde anderhalvemeter samenleving een negatief effect zal hebben op de waarde van kantoren. Colliers International voorspelde echter nog  geen massale leegstand van kantoren. Bedrijven willen toch altijd nog een deel van hun personeel op kantoor laten werken. Volgens de eerder genoemde Vastgoedmonitor verwachten ontwikkelaars en beleggers weinig heilzame effecten van de anderhalvemeter samenleving op de waarde van de kantoren. Bijna 74% van de deelnemers aan de Vastgoedmonitor zien ontwikkelaars en beleggers een waardedaling en 0% een stijging. Van de makelaars ziet 77% de bui al hangen en denkt ook aan een waardedaling.
Onbekend is vooralsnog wat werkgevers gaan doen met door hen gekochte of gehuurde kantoorruimte. Het zal in ieder geval van grote invloed zijn op je toekomstige werksituatie. De uiteindelijke beschikbaarheid van kantoorruimte zal bepalen of thuiswerken verplicht of vrijwillig verricht moet worden.

Openbaar vervoer, auto of alternatieven?
De ANWB ziet het liefst dat werkgevers na de coronatijd inzetten op thuiswerkbeleid. Dat is niet zo vreemd want door het vele thuiswerken, dat nu al plaatsvindt, zijn er beduidend minder files en dat wil deze organisatie graag zo houden. In een onderzoek, dat in het voorjaar door de ANWB werd gehouden, blijkt dat een fors deel (36%) na de coronacrisis met eigen vervoer wil reizen. De reden is de verwachte drukte in het openbaar vervoer. Alternatieven zijn de fiets of e-bike met 27%. De ANWB pleit voorts voor het gebruik van de e-step en kleine elektrische voertuigen. Eerder hebben we aan de directie van de NS gevraagd of het te verwachten reizigersgedrag al geleid heeft tot aanschaf van minder treinen. Men vond het nog te vroeg om daar een beslissing over te kunnen nemen, maar de ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Inmiddels meldde de directie van de NS dat men door de afname van het aantal reizigers behoorlijk op het personeelsbestand moet worden ingekrompen. Recent verscheen het bericht dat ruim twintig grote werkgevers in Amsterdam en de provincie Noord-Holland afspraken hebben gemaakt over het spreiden van werktijden en het gebruik van vervoermiddelen. Men wil van de piekbelasting op de spits af.
Spreiding en digitalisering dus. Het is maar dat je er als thuiswerker rekening mee houdt. Aan het einde van de coronacrisis zullen er veel nieuwe afspraken en bijbehorende keuzes gemaakt moeten worden. Veel zal anders zijn dan voor de coronacrisis. Dat geldt voor alle betrokken partijen en niet in het minst voor de huidige thuiswerkers.
Effecten als bovengenoemd houden niet op aan de Nederlandse grens. Denk bijvoorbeeld aan de OPEC. Deze club verwacht nu al, zelfs bij een optimistisch scenario, dat de vraag naar olie volgend jaar nog niet eens terug zal zijn op het niveau van 2019. Zij geven de schuld aan thuiswerken!

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

02-10-2020 10:08