Iepziekte aangetroffen

In Gouda is bij een aantal bomen de iepziekte aangetroffen. Om verdere infecties in de omgeving te voorkomen, zijn deze bomen inmiddels gekapt. Hiervoor is geen gemeentelijke kapvergunning nodig. De zieke iepen stonden onder meer op Onder de Boompjes, de Industriestraat en aan de Groene Wal. Het gaat in totaal om enkele bomen die aangetast waren door schimmel. Deze schimmel, die wordt verspreid door de iepenspintkever, groeit in houtvaten van de boom, waardoor deze verstopt raken.