Huurstijging bij Mozaïek Wonen komende 4 jaar gemiddeld gelijk aan inflatie

Gouda – Huurders met een laag inkomen geven steeds vaker aan dat het elk jaar moeilijker wordt om de huur van hun woning te betalen, naast andere stijgende kosten. Mozaïek Wonen ziet dit ook en wil hieraan tegemoet komen door de jaarlijkse huurverhoging de komende 4 jaar gemiddeld gelijk te houden aan de inflatie. Mozaïek Wonen heeft hierover met huurdersvereniging Bodegraven en Huurdersbelang Moordrecht een meerjarige overeenkomst gesloten. Met Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda is het niet gelukt tot een overeenstemming te komen.

De huren voor de sociale huurwoningen van Mozaïek Wonen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht zullen in de periode 2018-2021 gemiddeld stijgen met een percentage dat gelijk is aan het inflatiepercentage van het jaar ervoor. “Eerdere jaren was er nog sprake van een opslag bovenop de inflatie, dat is nu voorbij. We gaan alleen met elkaar in gesprek bij extreme veranderingen, als de inflatie zakt onder de 0,5 procent of stijgt boven de 3 procent”, aldus directeur-bestuurder Ron de Haas.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een hoog inkomen blijft overigens gehandhaafd. Ook hier is afgesproken jaarlijks een gematigde verhoging door te voeren. Daarnaast is overeengekomen dat de huurprijs, door deze inkomensafhankelijke huurverhoging, niet hoger wordt dan € 800,-. Ron de Haas: “De opbrengsten uit deze huurverhoging gebruiken we voor duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee streven we ook weer naar lagere energielasten voor onze huurders.”

Advertisements

Beter Wonen is tegen
De beide huurdersorganisaties kunnen zich goed vinden in de afspraken. Wim den Oudsten van huurdersvereniging Bodegraven: “Mozaīek Wonen geeft al haar huurders hiermee helderheid en zekerheid over het huurbeleid voor de komende jaren. Natuurlijk hoe minder huurverhoging hoe beter, maar we moeten ook realistisch zijn en met deze afspraken is een goede balans gevonden”. Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda is tegen de gemaakte afspraken over de inkomensafhankelijke huurverhoging en tekent daarom de overeenkomst niet. Ron de Haas: “Dat vinden we jammer, maar we respecteren hun besluit”.