Huishoudelijk hulp voor mantelzorgers voortgezet

people, housework and housekeeping concept - happy woman cleaning cabinet with rag and cleanser at home kitchen

Gouda – De gemeente Gouda zet de tegemoetkoming in hulp bij het huishouden ook in 2018 door. “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de Goudse samenleving en dit is een waardevolle manier om hen te ondersteunen”, zegt wethouder Corine Dijkstra (zorg en welzijn). Zij zorgen vaak langdurig en zonder enige betaling voor een partner, ouders, vriend of de buurvrouw. Deze heeft een chronische ziekte, is gehandicapt of is op andere manier hulpbehoevend. Dan kan het zorgen voor je eigen huishouden erbij inschieten.

Mantelzorgers konden dit jaar gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling huishoudelijk hulp toelage (HHT). Wethouder Dijkstra: “We hebben ervoor gekozen om de mantelzorgers opnieuw tegemoet te komen in de hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2018”. De tegemoetkoming bestaat uit maximaal 78 uur per kalenderjaar huishoudelijke hulp tegen een gereduceerd tarief van 5 euro per uur. De gemeente past de rest van het tarief bij.

Registreren als mantelzorger
Voor mantelzorgers die dit jaar de tijdelijke subsidieregeling gebruikten en meer dan 78 uur per jaar hulp bij het huishouden ontvingen, geldt een overgangsperiode. De gemeente bericht hen hierover persoonlijk. Nieuwe mantelzorgers kunnen zich vanaf 1 januari melden bij de gemeente. Dit kan nadat ze zich hebben geregistreerd als mantelzorger bij Palet Welzijn. Meer informatie over de nieuwe regeling is te verkrijgen bij de gemeente (via de website, bellen of langskomen) of bij Palet Welzijn.

Advertisements