Hoe wordt Gouda bestuurd in crisistijd?

Gouda – Sinds twee weken heerst er een diepe stilte in het gemeentehuis; ambtenaren zijn naar huis gestuurd, de gemeenteraad komt niet meer naar de raadszaal. Maar betekent dit dat het bestuur van de gemeente Gouda nu op zijn gat ligt? Weekblad deGouda sprak de gemeente, raadsleden en de griffie over de ontwikkelingen.

Een thuiswerkende ambtenaar telde laatst het aantal collega’s op het Huis van de Stad voor, op twee handen welteverstaan. Wat doet het Goudse bestuur in deze crisistijd en wordt er eigenlijk nog beleid gemaakt? Eleonore Karman, als raadsgriffier aanspreekpunt van de gemeenteraad, spreekt relativerend. Nieuw beleid wordt gemaakt door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders), zegt zij, en in veel gevallen mogen zij ook beslissen.

Gemeentebestuur
Het gemeentebestuur bestaat uit het College van B&W, plus de gemeenteraad. Die raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en controleert het beleid, maar ze kiest zelf de onderwerpen die die zij wil controleren. Over andere onderwerpen besluit het College zelf. Zo kwam het dat woensdag zonder tussenkomst van de raad een vergoedingsregeling voor vervoerders in crisistijd werd doorgevoerd. En dat was slechts een van de vele nieuwe besluiten.

Advertisements

GRIP 4
De gemeenteraad heeft met de crisis een dreun van jewelste gekregen. Zeker tot 6 april zullen zij niet samenkomen. “Op dit moment kunnen we niet volgens een normaal besluitvormingsproces onze taak uitoefenen”, vertelt ook Sjane Marie Koppers, van Gouda Positief. “De werkzaamheden van de raad zijn even ‘on hold’ gezet”.
Dit heeft ermee te maken dat de raad niet fysiek naar de raadszaal kan komen, maar er is nog een reden: er is een GRIP 4 afgekondigd. Dat is een crisisregeling waarbij de Leidse burgemeester Lenferink, van veiligheidsregio Hollands-Midden, de regie over crisismaatregelen overneemt. De regio krijgt hierdoor meer macht, ten koste van het lokale bestuur.

Tenslotte zeggen raadsleden druk te zijn met hun dagelijkse werk, dat velen naast het raadswerk doen. Sommige raadsleden vinden bovendien dat ze de bestuurders ruim baan moeten geven in deze tijden: “Het heeft dan als raadslid ook niet zoveel zin om de bestuurders die hiermee belast zijn, voor de voeten te lopen”, vindt bijvoorbeeld Evert Bobeldijk (D66).

Digitale vergadering
De lokale democratie is een bloedlip geslagen. Maar achter de schermen wordt veel overlegd over wat komen gaat. Koppers: “Tot eind 2020 moeten we in gaan schatten welke besluitvorming via de raad moet gebeuren. We zijn nu aan het kijken, wat betekent dit voor de raadsagenda, wat moeten we wel, wat kunnen we opschuiven, om toch de impact zo laag mogelijk te laten zijn”.

Bobeldijk schrijft hoopvol over deze doorstart: “We zijn nu aan het onderzoeken of we de eerste openbare digitale vergadering volgende week al in de lucht kunnen hebben. Dat vraagt nog wat voorbereidingstijd achter de schermen. … Ik verwacht dat we in april weer volop aan het werk zijn, al zal de invulling anders zijn doordat we niet fysiek bij elkaar komen”.

Leed Gouwenaars
Fractievoorzitters schrijven zich verder elk op hun eigen manier in te zetten voor Gouwenaars. Een van de linkse coalitiepartijen bijvoorbeeld, schrijft actief informatie in te winnen over kwetsbare Gouwenaars: “Denk daarbij vooral aan mensen in de dagbesteding, dak- en thuislozen en mensen met een PGB die afhankelijk zijn van dagelijkse hulp”. Een kleine oppositiepartij is zich ervan bewust ‘het goede voorbeeld te geven en een klankbord te zijn voor mensen uit [hun] netwerk’. ‘Signalen doorgeven aan de gemeente’, vinden zij een belangrijke bijdrage. Bij een coalitiepartij uit het politieke midden hebben ‘de problemen bij bedrijven, verenigingen, sociaal en zorg’ de aandacht.

Doorstart
De ogen zijn nu gericht op de doorstart van de gemeenteraad. Het wordt aftasten welke rol de raad kan spelen in een tijd waarin crisiszaken regionaal worden besloten. Gelukkig is er tot die belangrijkste raadsbijeenkomst nog even tijd, weet de griffie: “We hadden pas de volgende besluitvormende raadsvergadering op 6 mei”, zegt zij. Tot dan kan worden geoefend met het nieuwe normaal.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android