Hoe houdt Gouda droge voeten?

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een bedrag van 125.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de waterbeheersing van de historische binnenstad van Gouda.

De binnenstad van Gouda zakt langzaam door de inklinkende zachte veenbodem. Veel huizen in de stad zijn niet gefundeerd en zakken daarom mee. Om te voorkomen dat huizen letterlijk onder water kwamen te staan, is in het verleden een aantal keren het grondwaterpeil verlaagd. Verder verlagen kan leiden tot schade aan panden die wèl een fundering hebben. Ook landelijk speelt dit probleem. Er zijn inmiddels voorstellen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Dit plan maakt daar onderdeel van uit. Voor de Goudse binnenstad geldt dat er een eigen waterpeil is (de stadsboezem). Door deze stadsboezem te verlagen, werden problemen in het verleden zo goed mogelijk opgevangen.

Droge voeten

Om in de toekomst (men denkt aan een periode van dertig tot veertig jaar) droge voeten te houden, is het van belang om nu al te gaan nadenken over oplossingen. De gemeente Gouda heeft daarvoor een intentieovereenkomst getekend met onder andere Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving en TU Delft. Er zal een aantal stageopdrachten worden gegeven die onderdelen van de problematiek nader zullen gaan onderzoeken. De onderzoeken zullen worden uitgevoerd op het niveau van afstudeerstages en promotieonderzoeken. Zo wordt met voorlopige stageopdrachten onderzocht welke funderingen voorkomen in de binnenstad van Gouda. Daarnaast worden het grondwatersysteem en het oppervlaktewatersysteem in de historische binnenstad van Gouda onderzocht en ook wordt gekeken naar de riolering in de binnenstad.

Planning

Eind 2015, begin 2016 zullen de eerste resultaten bekend zijn en kan verdere ontwikkeling van plannen worden ingezet. Gouda speelt in dit project een koplopers rol waar zowel nationaal als internationaal lering uit getrokken kan worden. Onderzocht zal dus ook worden welke internationale financieringsmogelijkheden tot de mogelijkheden behoren.

Door Wilma Gottschalk