Hoe de coronacrisis Goudse haptotherapeuten samenbracht

Gouda – De lockdown afgelopen maart voelde voor veel ondernemers als een koude douche. Zo ook bij de  samenwerkende Goudse haptotherapeuten Peggy Dijkstra – van Loon en Margreet van Nieuwkoop. Ze zagen hoe fysiotherapeuten mochten doorwerken, terwijl zij met soortgelijke werkzaamheden dat niet mochten. De beroepsgroep van haptotherapeuten bleek, waar de beslissingen vallen, maar matig vertegenwoordigd. In het jaar dat volgde vormde zich een waardevolle Goudse samenwerking met acht andere therapeuten. Die heeft hen allen veel goed gedaan, zegt Margreet: “Om samen met elkaar zo te delen en uit te wisselen werkt verbindend, ik heb daar nog steeds veel steun aan”.

Ondernemen in lockdown, special: Hoe de coronacrisis Goudse haptotherapeuten samenbracht

‘Een haptotherapeut is eigenlijk de psycholoog van het lichaam’, hoorde Peggy een collega haar werk laatst omschrijven. Margreet vindt haptotherapie ‘een combinatie van een psycholoog en een fysiotherapeut’. Hoe je het ook omschrijft, haptotherapeuten werken bij uitstek met de handen. In combinatie met gesprekken helpen ze cliënten zo een betere balans te krijgen. De 1,5 meter maatregel was voor hen dan ook een hard gelag, vertelt Margreet: “Ik vond het verschrikkelijk dat 1,5 meter gelijk het nieuwe normaal werd, want contact maken en nabijheid is ons beroep”.

Advertisements

Geen uitzondering
In tegenstelling tot fysiotherapeuten was er voor deze beroepsgroep geen uitzondering op de lockdown. “Het komt doordat we te veel op de achtergrond aanwezig zijn”, was Margreet’s analyse.
Peggy en Margreet doen hun verhaal namens tien zelfstandige therapeuten in Gouda, die samenwerken en elkaar tijdens de lockdown op de hoogte hebben gehouden via een groepsapp. Die samenwerking betaalde zich in coronatijd uit.

Van de beroepsverenigingen kwamen verschillende berichten. Bij de een mocht de haptotherapeut werken op 1,5 m en bij de andere moesten de deuren echt dicht. Zo ontstond juist verdeeldheid, zag Margreet: “Het was onduidelijk vanuit de beroepsvereniging wat mocht. Tegelijkertijd werden we veel benaderd vanuit de GGZ, ons werk was hard nodig”.

Zelf organiseren
Het was dus zaak om zich beter te organiseren. De groepsapp (die al bestond) en de vele contacten onderling hielp de therapeuten om zich te ontworstelen aan de passieve reactie die op de eerste lockdown ontstond. Margreet: “We zijn online gegaan, met kleinere dingen, om mensen te bereiken, te inspireren en uit te nodigen”. Voor een MBO College in Rotterdam, waar Peggy werkt, ging zij ook meer online werken. Maar dat was niet het enige: “Ik ben heel veel gaan wandelen, op afstand oefeningen doen, ervaringsoefeningen doen. Het was ook mogelijk om deze oefeningen op anderhalve meter afstand in de praktijk te doen”.

Minder inkomsten
Ondanks de alternatieven liepen voor de meeste haptotherapeuten de inkomsten toch terug, zag Margreet: “Het is wel minder, ik kan er niet van leven en weet van collega’s dat het verschilt. De een heeft natuurlijk meer reserves dan de ander”. De appgroep hielp de therapeuten wel om hun weg te vinden door de regels van de lockdown: “Er ontstond een mooie wisselwerking in vragen. Hoe gaan we ermee om? Het is een samenwerking die heel verbindend is en je aan het denken zet”. Dit in combinatie met de samenwerking in andere regio’s maakte dat een landelijke beweging ontstond, met in februari een paginagrote oproep van hun beroepsgroep in de Volkskrant. “Eerder zeiden we al, moeten we niet samenwerken? Toen was die noodzaak er minder. Nu is die er wel”. Ze zien het als een positief gevolg van de bijzondere tijd waarin we leven.

Weer aan de slag
In de persconferentie van 23 februari was er dan eindelijk goed nieuws voor de haptotherapeuten; zij mogen onder strikte regels weer openen. Wat is er veranderd ten opzichte van voor de coronacrisis?
“Ik verwacht dat het druk zal worden”, zegt Peggy. “Ik denk dat mensen nu juist behoefte hebben aan het contact”. Margreet denkt dat er een hele weg terug is naar hoe we eerder met ons lichaam, anderen en prikkels omgingen: “Ik denk dat we straks weer helemaal moeten re-integreren, dat je elkaar weer aan mag raken. Dat je weer veel prikkels krijgt”.

Nu de lockdown eraf is, kunnen de therapeuten er weer met frisse moed tegenaan. Op de middag van het interview gaan de twee op de foto met de hele (app)groep. “De gezamenlijke foto was in vijf minuten geregeld! Nu voel je, spijkers met koppen”, zegt Margreet overtuigd. “Heel leuk om te zien wat er in beweging komt. Omdat de behoefte er is om het gouden goed uit te dragen”.
05-03-2021 10:13