Hoe creatief is de Goudse cultuursector in coronatijd?

Gouda – Half december kondigde de gemeente Gouda een nieuwe ronde huurkortingen aan voor de tweede helft van 2020. Huurders van gemeentelijke panden kunnen een uiteenlopend percentage korting houden op hun huur. Verschil met de eerste ronde; de kwijtschelding voor gesubsidieerde organisaties werd verlaagd van 100 naar 75%. Wethouder van Vugt zei dat de gemeente ‘verwacht dat de sector zich aanpast aan de situatie en met alternatieve inkomsten komt’. We vroegen de culturele instellingen wat zij doen om extra activiteiten te ontplooien. Hoe creatief is de Goudse cultuursector in coronatijd?

Het werd ze recent nog landelijk aangewreven in de Volkskrant: dat de cultuursector ‘over het algemeen niet uitblinkt in creativiteit’ (Nicolas Mansfield, Reisopera). Met de tweede tranche van huurkortingen geeft de gemeente een signaal af dat ook zij wat creativiteit verwacht in de gegeven situatie. Gesubsidieerde instellingen kunnen over de tweede helft van 2020 een maximum huurkorting krijgen van 75%. Zitten de instellingen op de billen of zijn zij in beweging om aan nieuwe inkomsten te komen?

Garenspinnerij
Wie op de website van Cultuurhuis de Garenspinnerij kijkt, ziet tot het huidige einde van de lockdown geen activiteiten ingepland staan. Toch gaan wel allerlei activiteiten online door, vertelt Willem van den Broek, directeur van de instelling. Zo gaan veel individuele lessen online door en is ook voor groepslessen een oplossing gevonden. Daarnaast zijn in het gebouw allerlei maatregelen genomen om de 1,5 meter te respecteren, aldus van den Broek.

Advertisements

Dit komt niet voort uit de verwachting van de gemeente, want de Garenspinnerij heeft in 2020 geen gebruik gemaakt van huurkorting en verwacht dit in 2021 ook niet te doen. Wel is gebruik gemaakt van een landelijke regeling.

Chocoladefabriek
Ook de Chocoladefabriek laat online een lege agenda zien. De huurders, zoals het Streekarchief, passen zich op eigen wijze aan. De bibliotheek past ook haar diensten ook aan; boeken zijn af te halen en een deel van de programmering is digitaal georganiseerd. Het is voor een deel van de activiteiten wachten tot de wereld weer open gaat, zegt directeur Erna Staal: “Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk mee te bewegen met de situatie, met de behoeftes van de scholen, het Taalhuis, de buurtcentra etc. Zodra iets kan, zijn we er als de kippen bij om het op te pakken”. Het is onduidelijk of de Chocoladefabriek gebruik maakt van de huurkorting.

Goudse Schouwburg
De meest gevulde agenda troffen we aan op de website van de Goudse Schouwburg. Zo begon het theater in december met de ‘Gouw aan Tafel’ show, een talkshow waarin bekende Gouwenaars worden geïnterviewd in de grote zaal. Eerder was er al een kerstmis sing along, programma Zoet op Zondag en diverse andere livestreaming programma’s. Van de Goudse Schouwburg is bekend dat zij gebruik heeft gemaakt van een uitgebreide variant van huurkorting. Ook is er geld bijgedragen door de Rijksoverheid.

MuseumGouda heeft een lege agenda tot het einde van de huidige lockdown. Het museum was niet bereikbaar voor een reactie.

08-01-2021 16:00