Het regent lintjes in Gouda

De jaarlijkse lintjesregen is dit jaar op vrijdag 24 april. In Gouda ontvangen elf Goudse inwoners een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker. Dit zijn:
De heer J.W. van Beek – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Beek is al ruim 20 jaar bestuurslid van Ajourvereniging in Bloemendaal. Hij is van onschatbare waarde voor de wijk Bloemendaal. Menig keer is het door zijn inzet gelukt om gebruik te kunnen maken van het gemeentelijk “drie eurobudget”, een budget ter ondersteuning van wijkactiviteiten, om zo verschillende activiteiten te kunnen organiseren in de buurt. Ook de speeltuin in de wijk is vorig jaar opgeleukt met een speelhuisje en peuterpleintje, mede door de inzet van de heer Van Beek. De heer Van Beek zet zich ook in voor het milieu, hij stimuleert activiteiten om burgers (jeugd en ouderen) bij het bevorderen van een beter milieu te betrekken vanuit de gedachte: samen voor een beter milieu.

De heer A.G. van den Berg – lid in de Orde van Oranje Nassau
Al meer dan 20 jaar vervult de heer Van den Berg een hele actieve rol binnen de Gereformeerde Kerk, zoals pastoraal ouderling, diaken en secretaris van de centrale kerkenraad. Daarnaast zet hij zich al jaren in voor de korfbalsport in Gouda, zowel als bestuurder als vrijwilliger. Ook heeft hij de fusie tussen de twee korfbalverenigingen goed begeleid..

De heer J. P. van den Berg – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van den Berg is ruim 35 jaar betrokken bij de organisatie van de Goudse intocht van Sinterklaas en voorzitter van de stichting Sinterklaasintocht Gouda. Hij maakt zich sterk voor een leuke, zinvolle vrijetijdsvulling voor de jeugd in Gouda, met name bij Scoutinggroep Sint Wilibrordus, Steunpunt Scouting Zuid-Holland en Stichting Vrienden van de Willies. Ook was hij een van de initiatiefnemers van de oprichting van wat nu heet de Kinderboerderij.

De heer H.H. van der Kemp – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van der Kemp is al ruim 20 jaar voorzitter van Christelijk Gemengd Koor Hosanna, vrijwilliger in Zorgcentrum Gouwestein en penningmeester van Stichting Goudse Kaas.

De heer P. van der Kleij – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van der Kleij zet zich al vanaf zijn Jeugd in voor voetbalclub ONA. Hij bekleedde diverse functies binnen ONA zowel  binnen het jeugdbestuur, algemeenbestuur en het hoofdbestuur.

De heer C.T.A. Koop – lid in de Orde van Oranje Nassau

Al ruim 40 jaar is de heer Koop een veelzijdig vrijwilliger in de RK Parochie Sint Padua maar ook al jaren bij zorgcentrum Irishof. Met hart en ziel zet hij zich in voor de opvang van straatkinderen in Brazilië. Dat doet hij voor de stichting REMER die actief is in sloppenwijken van Rio de Janeiro.

Mevrouw J.W.M. Koop- van de Watering– lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Koop zet zich samen met haar man met hart en ziel in voor de opvang van straatkinderen in Brazilië. Zij bekleedt meerdere functies binnen de RK Parochie Sint Padua. Mevrouw Koop helpt regelmatig in Rotterdam in een opvangtehuis voor illegale vrouwen van de Zusters van Moeder Theresa.

De heer J.M. ten Napel – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Ten Napel heeft jaren gezorgd voor het onderhoud van het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk ‘De Veste’. Hij legde de basis voor de renovatie van dit gebouw. Na de verbouwing van de Ontmoetingskerk in 2013 deed de restauratiecommissie van de Sint Janskerk in Gouda een beroep op hem. Ook was Ten Napel secretaris van de stichting Het Brandpunt. Deze stichting had zich ten doel gesteld om de Turfmarktkerk en het gebouw Het Brandpunt te behouden voor kerkelijke activiteiten. Hij was gedurende 14 jaar secretaris en daarna 3 jaar voorzitter van Volkstuinvereniging ‘Nieuw Leven’ en is daar Lid van Verdienste.

Mevrouw W.A.L. Rougoor– lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Rougoor is coördinator bij Steunpunt OOG (Onderwijs, Opvoeding en Gezondheid) in de wijk Gouda Oost. Zij organiseert al ruim tien jaar huiswerkbegeleiding voor scholieren van groep 8 en de eerste klassen van de middelbare school en biedt hulp die nodig is aan mensen die dreigen te verdwalen in de maatschappij en in de overheidsbureaucratie. Voor wijkteam Oost is zij de bindende schakel met de allochtone mensen in de wijk.

Mevrouw G.M.van der Sprong– lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Van der Sprong is sinds 2002 vrijwilliger bij de terminale thuiszorg en hospice Midden-Holland, 40 jaar collectant KWFfonds, bestuurder bij de Voedselbank en bij de Parochie Sint Jan de Doper.

Mevrouw M.E.A. Willemse-Hiskes – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
In 1996 was zij mede-initiatiefnemer en later bestuurder bij de Vereniging van Vermogensbeheerders. Zij heeft buitengewoon de professionaliteit van deze branche verbeterd. Jarenlang was zij voorzitter van wijkteam Bloemendaal.>