Het Goudse coalitieakkoord: wat kunnen we verwachten?

Gouda daagt uit! Dat is de titel van het coalitieakkoord van de partijen D66, VDD, Gouda Positief, GroenLinks en PvdA. Wat kunnen we verwachten? Onderstaand een analyse.

Het coalitieakkoord is in ruim 4 weken opgeschreven, waarbij de partijen niet vanaf scratch hoefde te beginnen, er lag immers al het nodige materiaal van de twee mislukte coalitiepogingen welke vooraf gingen aan deze coalitie.

De coalitie probeert een nieuw elan te geven aan lokaal bestuur en politiek. Het moet transparanter en service gerichter binnen de gemeente Gouda en de gemeente is er voor de burgers en niet andersom, is de stelling van de partijen. Het akkoord gaat niet een breed scala aan onderwerpen behandelen. De coalitie committeert zich op 3 hoofdthema’s. Voor andere thema’s zal binnen de raad op het moment dat het actueel is, een meerderheid worden gevormd. Dit eventueel met andere partijen dan de gevormde coalitie. Zoiets als een ruim denkende relatie dus.

Zo’n aanpak past wel in de huidige tijd waar veranderingen zich snel na elkaar aandienen. Daarnaast, de coalitieperiode is maar voor 4 jaar en een beetje focus is dan wel handig.

De speerpunten van de coalitie zijn:
• Lokale economie en werkgelegenheid;
• Succesvol overnemen van de zorgtaken welke Gouda vanaf 2015 moet overnemen van de provincie;
• Gouda aantrekkelijker maken voor inwoners, bedrijven en vooral toeristen.

Aan het einde van de coalitieperiode wil men dat wij als inwoners trotser zijn op onze stad dan nu het geval is. Hoe men dat denkt te meten is niet bekend.

De coalitie wil vooral de deur openzetten voor innovatief burgerschap en ondernemerschap. Mensen met goede ideeën moeten de ruimte krijgen van de gemeente, ook als dit idee niet helemaal in lijn is met het de beoogde beleidsvisie van de gemeente. De kunst van het loslaten en kans gericht denken, noemt de coalitie dat. Deze opstelling is een logisch gevolg van het geldgebrek van Gouda. Immers de gemeente beschikt niet meer over eigen middelen om de stad op innovatief en creatief gebied verder te ontwikkelen. Stimulering is het maximaal haalbare volgens de coalitie. De vraag is of dit eigenlijk een slechte ontwikkeling is of juist een goede. Immers de stad wordt door de inwoners gemaakt en niet door de gemeente.

Wat betreft de gemeente financiën wil deze coalitie in 4 jaar tijd structureel 7,8 miljoen bezuinigen op de begroting. Hoe men dat gaat doen wordt pas duidelijk aan het einde van het jaar als de begroting 2015-2018 klaar is.

De gevolgen voor de lokale belastingen voor de inwoners van Gouda is onduidelijk. De OZB mag van de coalitie niet te veel stijgen(of nog beter dalen) maar het schijnt dat er een behoorlijke “shit” aan rioolbelasting op ons af komt. Zo erg zelfs dat men de rioolbelasting opnieuw wil gaan uitrekenen de komende maanden. Ook hoor je niets meer over de ambitie van Gouda om niet bij de 25 duurste gemeentes van Nederland te willen horen.

Nog enkele andere opvallende ambities van deze coalitie:
• Men wil de afspraken voor de warenmarkt flexibeler maken zodat bijvoorbeeld de marktlocatie (soms) kan veranderen. De huidige marktafspraken beperken al jaren de ontwikkeling van Gouda op het gebied van evenementen en toerisme.
• We krijgen een nieuw en modern parkeerverwijzingssysteem. Het huidige systeem is niet geschikt om straks de 1 miljoen toeristen per jaar (andere ambitie) te begeleiden.
• Per jaar moet er minimaal 1 nieuw (redelijk) groot bedrijf zich gaan vestigen in Gouda.

Dit lijkt een coalitie met een aantal verfrissende ideeën en een moderne open kijk op het lokale bestuur. Nu maar hopen dat de rest van alle betrokken organisaties deze aanpak wil volgen.

Het coalitieakkoord is op maandag 16 juni om 17h te downloaden van onze site www.gouda.fm na de officiële presentatie in het Huis van de Stad.

(Garro Wiersema)

Dit artikel is tot stand gekomen via interviews welke zijn gehouden on-air en off-air tijdens de gehele coalitievormingsperiode. De on-air interviews zijn terug te luisteren via: GoudaActueel uitzendingen en ook op onze overzichtspagina Chronologisch overzicht coalitievorming Gouda