Het gevaar van een boom…

In maart stormde het flink in Gouda. Wie door de stad fietste, zag overal om zich heen afgewaaide takken. Flinke jongens, soms. Wie heeft nooit gedacht: ‘Stel dat zo’n tak op mijn hoofd valt?’ Je kunt niet de hele tijd naar boven kijken, want dan… kun je over een boomwortel struikelen. Op de Nieuwe Haven weten ze daar alles van.

Bomen kunnen best gevaarlijk zijn.

Hoe zit het juridisch als je door een boom letselschade oploopt? Als een boom op openbare grond staat, is de gemeente verantwoordelijk. De gemeente heeft dan als eigenaar van de grond een zorgplicht voor bomen.

Als er sprake is van schade, gelden de normale regels van de zorgplicht en de onrechtmatige daad. Dat betekent niet dat de gemeente per definitie aansprakelijk is. Ook niet als het gaat om ernstige letselschade. Een slachtoffer moet bijvoorbeeld bewijzen dat een ongeval met schade te verwachten was en het voor de gemeente mogelijk was om vooraf veiligheidsmaatregelen te treffen. De zogenaamde omstandigheden van het geval zijn bepalend en per situatie verschillend.

Om aansprakelijkheid te voorkomen, moet de gemeente de bomen onderhouden en laten controleren door deskundigen. Belangrijk is dat dit schriftelijk wordt vastgelegd, om aan te tonen dat aan de zorgplicht is voldaan.

Begin 2019 verklaarde een rechtbank dat een gemeente aansprakelijk was voor een letselschadegeval omdat was nagelaten een gevaarlijke boom op tijd te kappen. Goed onderhoud is dus essentieel.

Annelies van Dorp
Letselschade-advocaat
tel. 0172 – 42 7077

23-03-2019 09:00

Advertisements