Het College en de Raad van Zuidplas doen windmolens alvast in de ban

Zuidplas – In de club van vijf gemeentes die de Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland vormt, bestaande uit Zuidplas  Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen, heeft Zuidplas al officieel stelling genomen.

Alle vijf gemeenten moeten namelijk voor 1 juli de voorkeur aangegeven in welke gebieden van hun gemeente ze windmolens en/of zonnepanelen accepteren. Door windmolens in Zuidplas in de ban te doen blijven daar dus alleen maar zonnepanelen over.

Over de voorkeur waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden heeft het College een duidelijke mening gevormd. Men denkt daarbij aan de zogenaamde pauzelandschappen. Dit zijn gebieden die verlaten zijn door vorig gebruik  en economisch niet meer rendabel zijn.

Advertisements

De inwoners van Zuidplas hebben nog geen invloed
Vanuit de landelijke top van de RES is besloten dat, om de complexiteit niet nog verder te vergroten, het de gemeentebesturen zijn die de voorkeursgebieden aandragen. Binnen de gemeentebesturen wordt dus al veel over de RES gediscussieerd maar dat betekent dat veel bewoners zich niet bewust zijn wat er zich boven hun hoofden afspeelt. Het goede nieuws is dat wij u regelmatig op de hoogte zullen houden. Bijvoorbeeld ook nu, om u te laten zien hoe de politieke partijen in Zuidplas zich hebben opgesteld.

Check eens of uw politieke partij uw mening wel juist heeft uitgedragen
Dit zijn in het kort de reacties op onze vragen aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in Zuidplas over windmolens en zonnepanelen:

Om te beginnen de ChristenUnie/SGP: Deze partij staat achter het besluit van de Raad maar vindt wel dat er grote ruimtelijke beslissingen zijn genomen waar zij niets of onvoldoende vanaf wist. Men staat wel achter het besluit dat het volleggen van daken met zonnepanelen toereikend zou moeten zijn. Een belangrijke voorwaarde is  dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn.

VVD: Slecht plan om het zo te doen, zonde van het geld en de leefomgeving, is hun reactie. Windmolens zijn een onnodige aantasting van onze ruimtelijke omgeving. Laten we ons maximaal richten op isolatie, zon op het dak en een landelijke aanpak m.b.v. nieuwe technieken, bijvoorbeeld kernenergie of andere methoden.

Het is voor de VVD Zuidplas ondoenlijk om voor de huidige opzet van de RES 1.0 te zijn en ziet het in deze vorm als onhaalbaar, onbetaalbaar en onnodig.
(noot: RES 1.0 is de benaming van de eerste stap in de transitie, waarin de uitkomsten van alle 30 landelijke RES gebieden samenkomt)

SP: Als het aan de SP ligt gaan we snel over tot meer gebruik van herbruikbare energie en is het uitsluiten van windenergie ‘je kop in het zand steken’. Ook pleit de SP voor onderzoek naar energie opwekking d.m.v. getijdestroom. Binnen de gemeentegrenzen heeft Zuidplas veel open ruimte en dus zullen we ervoor moeten waken dat deze niet misbruikt gaat worden om de energie opwekking van andere gemeenten op te lossen.

PvdA/GroenLinks:
Zij staan positief tegenover de plannen maar spreken wel over regionale solidariteit. Dat de omgeving zal veranderen moet geaccepteerd worden ten gunste van de opwekking van hernieuwbare energie.

D66: D66 zegt kort en bondig: “Gewoon aan de slag gaan”.

CDA: Deze partij gaat mee met het college, waarbij de voorkeur uit gaat naar het opwekken van zonne-energie in pauzelandschappen en meervoudig ruimtegebruik.

NEZ: Hier gaat men voor kleinschalige zonneweides en recyclebaarheid. Geen windmolens, maar men vreest desondanks druk op komst van windmolens vanwege de plannen voor de komst van een hoog- en middenspanningsstation bij Zevenhuizen in Zuidplas. Die komt er niet voor niets.

De echte strijd moet nog beginnen
Dit is wat de politieke partijen vinden van de voorstellen die het College van Zuidplas gaat indienen bij de Stuurgroep van de RES Midden-Holland, waar ook de voorstellen van de vier overige gemeenten terecht komen. Dan kon de echte strijd tussen de 5 gemeenten over de hoeveelheid op te wekken energie en de plaats voor windmolens en zonnepanelen wel eens echt losbranden.

18-03-2021 15:50