Herdenkingsbijeenkomsten in het GHZ

mourning and commemoration concept - candles burning in darkness over black background

Gouda – Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) organiseert op donderdag 16 november twee herdenkingsbijeenkomsten voor de nabestaanden van overleden patiënten. Deze bijeenkomsten vinden om 16.00 en 19.00 uur plaats in het Groene Hart Ziekenhuis.

Nabestaanden van patiënten die in het afgelopen jaar in het ziekenhuis zijn overleden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook andere mensen die iemand hebben verloren en behoefte hebben aan een moment van gedenken, zijn welkom bij de bijeenkomsten in het Groene Hart Ziekenhuis.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen en niet gebonden aan een levensbeschouwing. Er is ruimte voor stilte, muziek en gedichten en de namen van de overledenen zullen worden genoemd. De herdenkingen duren ongeveer drie kwartier en worden geleid door de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis.

Advertisements

Als iemand die u dierbaar is in het ziekenhuis is overleden, wordt dat ziekenhuis een bijzondere plaats. Door samen stil te staan bij herinneringen wil het GHZ graag een bijdrage leveren aan de verwerking van uw verlies. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op www.ghz.nl/herdenking.