Help! Mijn tandarts stopt ermee

Gouda – Dat kreeg ik van een vriend te horen onder het genot van een kopje koffie. Hij had namelijk zojuist zijn tandarts bezocht voor een niet zo ingrijpende behandeling. Desondanks bleek een kleine verdoving toch wel beter. Zo’n situatie kan iedereen zich wel voorstellen. Zolang je mond niet verstijfd is door de bijbehorende prik, kan de conversatie met de tandarts probleemloos verlopen. Op het moment dat de boor en het afzuigertje je mond ingaan wordt de conversatie eenrichtingsverkeer. Vanaf dat moment heeft je tandarts altijd gelijk. Helemaal hulpeloos word je met een langwerpige prop tussen je kiezen en je wang. Je geeft je over en laat de rest op je afkomen.

De tandarts zegt tegen mijn vriend: “Ik ga ermee stoppen”
Met open mond (hoe kan het ook anders) hoort hij het verhaal van zijn tandarts aan. “Ik heb een goede opvolger gevonden, zeg maar een van mijn niveau”, gaat hij verder. Dat verdient toelichting en die komt er ook. Mijn vriend raakt overtuigd van de goede voorafgaande selectieprocedure en gaat, na nog wat nadere informatie over de nieuwe behandelaar te hebben gekregen, op weg naar huis. Tot het moment dus dat wij elkaar ontmoetten. Onder het genot van het eerder gemelde kopje koffie kwam de vraag naar boven hoe het eigenlijk met de privacy gesteld is bij de overdracht van persoonlijke gegevens aan de opvolger van zijn tandarts.

Overdracht medisch dossier volgens de AVG
De afkorting AVG staat voor “Algemene Verordening Gegevensbescherming” en daar heeft de tandarts van mijn vriend dus ook mee te maken. Na enig onderzoek kan ik hem vertellen dat het uiteraard belangrijk is dat zijn nieuwe tandarts op de hoogte is van de medische geschiedenis c.q. zijn patiëntendossier. Uiteraard moet hij als patiënt akkoord gaan met de overdracht en desgewenst heeft hij ook het recht op inzage van zijn dossier. Zijn huidige tandarts dient zijn dossier voor de overdracht grondig te screenen en persoonlijke aantekeningen, die voor de nieuwe tandarts niet van belang zijn, er uit te halen.

Advertisements

Het doorsturen van de dossiers
De overdracht naar de tandarts die de praktijk overneemt kan op verschillende manieren gebeuren. Zijn huidige tandarts zal rekening moeten houden met de AVG. Zo kan er sprake zijn van een persoonlijke overdracht als beide tandartsen in één praktijk opereren of al langer collegiale contacten hebben. Overdrachten per post speelt alleen als er nog sprake is van handmatige dossiers en in dat geval dient dit aangetekend te gebeuren. Vaker zal er sprake zijn van een digitaal dossier. In dat geval mag een dossier alleen via een beveiligd online kanaal overgedragen worden. Vaak is er ten behoeve van overdrachten door tandartsen een speciaal portaal beschikbaar. Het dossier mag niet persoonlijk aan de patiënt worden meegegeven.

Hoe lang moet een medisch dossier bewaard blijven?
Er bestaat een wettelijke regel dat medische dossiers 15 jaar bewaard moeten blijven. Als mijn vriend na 10 jaar zijn oude tandarts vaarwel moet zeggen dan neemt zijn nieuwe tandarts deze bewaarplicht over, minimaal voor de resterende 5 jaar. Ook al zou zijn oude tandarts niet stoppen, dan kan deze toch niet meer bij zijn medische gegevens.
Bij eventuele klachten over de afhandeling kan hij terecht mij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met deze antwoorden kon mijn vriend gerustgesteld naar zijn nieuwe tandarts gaan. Overigens gelden de beschreven regels ook voor huisartsen en apothekers.

Tekst: Cor Sul

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

04-06-2019 09:50